Aktuellt

Per Svedenbring


SharePoint 2016 MinRole och Migrering


 

För tillfället arbetar jag och har det tekniska huvudansvaret för en stor farm i SharePoint 2016 som är anpassad för hela Region Stockholm och som följer designmönstret MinRole. Resultatet blir en beställningsbar tjänst för alla användare inom länet.

 

Det är en stor farm med redundans för att säkerställa SLA:er och möjligheter till uppdateringar utan nedtid. I arbetet ingår också att migrera ett antal siter från SharePoint 2010 Foundation vilket även leder till redesign av många lösningar. Sharegate är en stor hjälp i detta arbete. Nu planerar vi migrering till SharePoint 2019 och O365.

 

Det pågår också ett arbete för att bygga upp en informationsstruktur som kan återanvändas inom hela Landstinget. Metadata är en förutsättning för att kunna bygga upp smarta lösningar med innehållstyper och sökmöjligheter som annars inte skulle vara möjligt. Svårigheten här ligger i att få med sig användarna i ett nytt arbetssätt då alla inte är tekniskt bevandrade.

 

 

 

 

Copyright  2015 © All Rights Reserved